• شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت خیابان از بعد منظر شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 314
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت خیابان از بعد منظر شهری

  امروزه رشد شهرها آن چنان سریع گشته است که توجه به معیارهای مناسب شهری تا حدودی مورد بی توجهی قرار گرفته است. با افزایش اولویت دهی به اتومبیل ها در شهرهای امروز تقریبا همه چیز از کمیت ها تا کیفیت ها برای سرعت اتومبیل و درک سواره ساخته و طراحی می شود. از جمله این مسائل فراموش شده توجه به منظر شهری در فضاهای شهری خصوصا خیابان ها می باشد زیرا که خیابان به عنوان رکن اصلی تشکیل دهنده چارچوب و ساختار اصلی فرم شهرها و مقصد و تفرجگاه مردم می باشد که به مسیری ترافیکی سرشار از دود تبدیل شده است. منظر شهری محیطی است محسوس و موثر بر رفتار فرد و نتایج آن میزان موثر بودن محیط بر فرد بستگی به میزان ادراک فرد دارد که خود وابسته به آمادگی ناظر برای ادراک، ظرفیت ادراکی و شرایط محیطی ادراک می باشد.

  این تحقیق بر آن است تا عواملی که بر کیفیت خیابان ها جهت حضور مردم در مناسبات و ... تاثیرگذار باشد، از بعد منظر شهری مورد مطالعه قرار دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها