• بررسی میزان تمایل و آشنایی با کارآفرینی در دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/26
  • تعداد بازدید: 366
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی میزان تمایل و آشنایی با کارآفرینی در دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  مقدمه: کارآفرینی در سلامت از چالش های رایج و مهم پیش روی نظام آموزش پزشکی و صنعت داروسازی است. هدف از انجام این پژوهش سنجش میزان تمایل و آشنایی دانشجویان داروسازی با کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در تیر ماه سال 97 است.

  2- روش پژوهش:50 دانشجوی داروسازی در حال تحصیل در سال اول (ترم 2) در این پژوهش بررسی شدند. هدف بررسی، سنجش تمایل دانشجویان به کارآفرینی در یک سوال و آشنایی آن ها با کارآفرینی در 43 سوال در 6 بخش بود. داده ها توسط پرسشنامه ای که اعتبار آن توسط متخصصین و قابلیت اعتماد آن توسط شاخص آلفای کرونباخ تایید شده بود، گردآوری شد. داده ها با کمک نرم افزار spss 25 آنالیز شد.

  3- یافته های پژوهش: تمایل دانشجویان به کارآفرینی نسبتا بالا 69.31% ولی آشنایی آن ها با کارآفرینی نسبتا پایین 37% بود. تمایل به کارآفرینی در دانشجویان شهریه پرداز از سایرین بیشتر و در در دانشجویان تعهد خدمت، از سایرین کمتر بود.

  4- نتیجه گیری: انگیزه دانشجویان برای کارآفرینی نسبتا مناسب، اما آگاهی آن ها بسیار ضعیف است. لازم است تا اقداماتی صورت گیرد تا آگاهی آن ها نسبت به کارآفرینی افزایش یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها