• بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر بازده سهام غیر عادی با تاکید بر نقش واسطه ای فرصت های رشد در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/31
  • تعداد بازدید: 244
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر بازده سهام غیر عادی با تاکید بر نقش واسطه ای فرصت های رشد در بورس اوراق بهادار تهران

  بازده غیرعادی سهام یکی از علائم بازارهایی است که کارایی ندارند. طبق تئوری بازار کارا؛ در بازار کارا در شکل قوی، قیمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعات مربوط و موجود در بازار بوده و اطلاعات محرمانه به طور رایگان و بدون محدودیت در دسترس همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه قرار می گیرد. یکی از عوامل تاثیرگذار در بازدهی غیرعادی، قابلیت های بازاریابی شرکت ها می باشد و یکی از مهم ترین عواملی که ممکن است بازدهی سهام را تحت تاثیر خود قرار دهد فرصت های رشد شرکت است. متغیرهای به کار رفته در تحقیق بازده غیر عادی سهام متغیر وابسته و قابلیت های بازاریابی متغیر مستقل و رشد شرکت متغیر تعدیلگر فروش و اهرم مالی و هزینه تحقیق و توسعه و نسبت جاری و هزینه بازاریابی وهزینه تبلیغات و اندازه شرکت و نسبت جریان نقد عملیاتی متغیر کنترلی در این تحقیق می باشند.

  این تحقیق به بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر بازده غیر عادی سهام با تاکید بر نقش واسطه ای فرصت های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 تا 1396 و با استفاده از اطلاعات 140 شرکت پرداخته است. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات معمولی (ols) با چیدمان دادهای تلفیقی صورت پذیرفت نتایج پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران بازده غیرعادی سهام وجود داشته و از کارایی لازم برخوردار نمی باشد چرا که بازده غیرعادی سهام یکی از علائم بازارهایی است که کارایی ندارند. هم چنین نتایج نشان داد مطابق تئوری نمایندگی قابلیت های بازاریابی (شاخص رقابت بازار محصول) باعث کاهش بازده غیرعادی سهام می شوند ولی فرصت های رشد باعث افزایش بازده غیرعادی سهام می شود. هم چنین نتایج نشان داد که فرصت های رشد این رابطه را تعدیل می کند و از شدت آن می کاهد. به گونه ای که هر چه فرصت رشد شرکت بیش تر باشد باعث کاهش رابطه منفی بین قابلیت بازاریابی و بازده غیرعادی سهام می شود. به عبارت دیگر می توان بیان نمود که عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فرصت های رشد و سرمایه گذاری به مدیریت امکان بیش تری برای دستکاری صورت های مالی می دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و هم چنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع ر ا به خود منتقل کند که این موضوع باعث می شود تا فعالیت های مدیریت را از بیشینه سازی ارزش شرکت منحرف می کند و باعث ایجاد بازده غیرعادی و هم چنین هزینه نمایندگی می شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها