همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر دوره ی پیش دبستانی بر ویژگی های تحصیلی و غیرتحصیلی دانش آموزان: گزارشی پژوهش محور

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 217
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تاثیر دوره ی پیش دبستانی بر ویژگی های تحصیلی و غیرتحصیلی دانش آموزان: گزارشی پژوهش محور

  با توجه به اهمیت دوران کودکی در ابعاد مختلف رشدی کودکان و آثار پایدار آن در طول زندگی، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوره ی پیش دبستانی بر ویژگی های تحصیلی و غیرتحصیلی دانش آموزان بر اساس پیشینه ی نظری و پژوهشی موجود است. بر این اساس پژوهشگران به مرور ادبیات پژوهشی پرداختند و پس از بیان اهمیت آموزش های پیش دبستانی، آثار این آموزش ها را در حیطه های زبان، سواد، ریاضیات، رشد اجتماعی عاطفی و سلامت با تکیه بر  پژوهش های انجام شده به بحث گذاشتند.

  در ادامه ی این پژوهش به این سوال پرداخته شد که چند سال حضور در پیش دبستانی مفید است؟ و به تبع آن به مبحث کیفیت آموزش های پیشدبستانی، ابزارهای سنجش کیفیت مراکز پیش دبستانی و نیز اصول آموزش پیش دبستانی پرداخته شد. سپس چند فراتحلیل انجام شده در داخل و خارج از کشور با موضوع تاثیر آموزش های پیش از دبستان بر ابعاد مختلف رشد کودکان گزارش گردید. در پایان ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده، پیشنهادهایی بر مبنای مطالب ذکر شده ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها