اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رابطه بین عزت نفس و شبکه های اجتماعی آنلاین در بین دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 269
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رابطه بین عزت نفس و شبکه های اجتماعی آنلاین در بین دانش آموزان

  جوانان و نوجوانان ما به طور فزاینده ای مدت زمان نسبتاً زیادی از اوقات فراغت خود را صرف این شبکه های اجتماعی مجازی می کنند و سبک زندگی آنها شامل رفتارها ، نگرش ها و نظرات و دیدگاه های آنها ، تحت تاثیر این شبکه های اجتماعی مجازی تا حد زیادی تغییر پذیرفته است. در این پژوهش به بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رابطه بین عزت نفس و شبکه های اجتماعی آنلاین در بین دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان هشترود در سال تحصیلی 99 - 1398 پرداخته شد.

  جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان هشترود به تعداد 398 نفر می باشد. حجم نمونه از روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران 194 نفر محاسبه گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد پنج عاملی شخصیت نئو ) 1987 ، عزت نفس کوپر- اسمیت 1967 و پرسشنامه شبکه های اجتماعی سلیمی 1394 است. تجزیه و تحلیل دادهها از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار pls smart مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داد روان رنجوری، برون گرایی، پذیرش، گشودگی و وظیفه شناسی بر رابطه بین عزت نفس و شبکه های اجتماعی آنلاین در بین دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان هشترود تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها