• تحلیلی بر تعیین محدوده آسایش حرارتی با شاخص های ارزیابی شرایط زیست محیطی (نمونه موردی شهر کاشان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/03/15
  • تعداد بازدید: 109
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیلی بر تعیین محدوده آسایش حرارتی با شاخص های ارزیابی شرایط زیست محیطی (نمونه موردی شهر کاشان(

  اقلیم معماری دانشی است که شیوۀ استفاده از عناصر اقلیمی در جهت طراحی اصولی ساختمان را امکان پذیر می سازد. برای دستیابی به اهداف تحقیق حاضر از دوره آماری 10 ساله ( 2010 - 2000 ) ایستگاه سینوپتیک شهر کاشان به روش تحلیلی - توصیفی بهره گرفته شده، مساکن آن بر پایۀ روش های تجربی، نظیر (روش زیست - اقلیمی اولگی، جدول بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی، ماهانی( برای تعیین محدوده آسایش حرارتی در طول شبانه روز مورد توجه قرار گرفت. مهمترین عناصر اقلیمی موثر در کاشان، تابش، ساعات آفتابی، دما و باد شناخته شد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل محدوده آسایش حرارتی برای ایجاد شرایط آسایش مطلوب و کاهش مصرف انرژی و استفاده هر چه بیشتر از پارامترها و شرایط آب و هوایی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که شهر کاشان در روزهای 5 ماه از سال سرد، دو ماه از سال مناسب، و 5 ماه از سال از شرایط گرم برخوردار است.

  وضعیت حرارتی هوا در شبهای هفت ماه از سال مناسب و در پنج ماه از سال سرد می باشد. نتایج حاصله بدین صورت می باشد که بهتر است ساختمانها در جهت شمالی جنوبی احداث شوند، محور طویل تر ساختمان در جهت شرق غرب باشد. مجموعه های ساختمانی بهتر است متراکم و فشرده باشند؛ همچنین فاصله بین ساختمانها باید بر اساس سایه آفتاب تعیین شود نه سایه باد. بازشوها بهتر است مساحتی در حدود 40 - 25 درصد مساحت دیواررا داشته باشند. چنانچه فصل سرد طولانی باشد ممکن است بازشوهایی در دیوارهای شرقی و غربی برای بهره گیری از گرمای خورشید مورد نیاز باشد. مصالح ساختمانی دیوارهای داخلی و خارجی به دلیل انبارش حرارت برای مدتی بیش از 4 ماه باید سنگین و با زمان تأخیر بیش از 8 ساعت باشد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها