همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تأثیر دو نوع گرم کردن کششی متفاوت بر عملکرد دو سرعت 30 متر مردان ورزشکار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/10/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/10/30
  • تعداد بازدید: 302
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تأثیر دو نوع گرم کردن کششی متفاوت بر عملکرد دو سرعت 30 متر مردان ورزشکار

  مقدمه: گرم کردن قبل از هر نوع فعالیت ورزشی نه تنها باعث بهبود کفیت اجرا می شود بلکه احتمال آسیب دیدگی را تا حد امکان کاهش می دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی دو نوع کشش متفاوت ایستا و پویا بر عملکرد دوی 30 متر مردان ورزشکار بود. روش تحقیق: بدین منظور 15 دانشجوی پسر ورزشکار با میانگین سنی 1.64± 19.52، بصورت تصادفی انتخاب شده و در دو مرحله مجزا در آزمایشگاه حضور یافتند. آزمودنی ها پس از گرم کردن اولیه، تست دو سرعت 30 متر را به ترتیب یک بار پس از برنامه کشش ایستا (مرحله اول) و یک بار پس از برنامه کشش پویا (مرحله دوم) اجرا کردند. یافته ها: نتایج نشان داد زمان دو سرعت 30 متر به دنبال برنامه کششی پویا در مقایسه با برنامه کششی ایستا بطور معنی داری کاهش یافت.  (p<0.05)بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته حاضر می توان گفت ضرورت توجه ورزشکاران و مربیان به برنامه های کششی پویا قبل از هر نوع فعالیت سرعتی از آن حیث که این نوع برنامه می تواند باعث هرچه بهتر شدن عملکرد ورزشکاران شود، حائز اهمیت است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها