• ارزیابی توسعه پایدار نواحی روستایی برای کاهش میزان فرسایش و رسوب حوزه آبخیز کاسب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/10/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/10/30
  • تعداد بازدید: 152
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ارزیابی توسعه پایدار نواحی روستایی برای کاهش میزان فرسایش و رسوب حوزه آبخیز کاسب

  فرسایش یک پدیده ای است که موجب جابجایی موادی مانند سنگ و خاک شده و در نهایت باعث انتقال و حرکت این مواد به قسمت پایین دست می شود. در بسیاری از مواقع تعییرات کاربری اراضی در داخل حوزه آبخیز توسط انسان ها می تواند از مهمترین عامل فرسایش باشد که به دنبال آن بارندگی و افزایش رواناب حاصل از بارندگی و نبود پوشش گیاهی مناسب باعث تخریب حوزه آبخیز و درنهایت باعث انتقال خاک حاصل خیز به قسمت های پایین دست می شود. در این تحقیق با استفاده مدل epm میزان فرسایش و رسوب حوضه مورد بررسی قرار گرفت و طبق نتایج حاصل از این مدل، میزان فرسایش در وضعیت متوسط قرار دارد. با بررسی های صورت گرفته و بازدید میدانی از حوضه، اکثریت مردم به کار کشاورزی و دامداری مشغول هستند. بنابراین با توجه به ارتباط موضوع فرسایش و شغل مردم، باید اصول صحیح بهره وری از این دو اشتغال (کشاورزی و دامداری) مورد توجه واقع شود. مدیریت این دو، هم از فرسایش بیش از اندازه خاک، جلوگیری می شود و هم مردم از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در شرایط بهتری قرار خواهند گرفت. در نهایت توسعه پایدار را می توان یک ارتباط بین انسان و اکوسیستم را در نظر گرفت که با توجه به این موضوع کلیه کشورهای جهان باید روند و مسیر حرکتشان در راستای توسعه پایدار باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم