• تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی از منظر مهارت های زندگی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 159
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی از منظر مهارت های زندگی

  پژوهش حاضر به تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی و شناخت ویژگی های کتاب براساس مهارت های زندگی می پردازد. جامعه تحقیق، کتاب علوم ششم ابتدایی و واحد تحلیل مهارت های زندگی به صورت تمام شماری بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود که با استفاده از جدول کدگذاری کل کتاب علوم تجربی براساس 10 مهارت و 24 مقوله کدگذاری شد. برای محاسبه از روش همبستگی بین دو کدگذار( 0.86 ( r=  استفاده شد. نتایج نشان داد در مجموع به 101 مهارت زندگی اشاره شده بود و از بین مهارت های ده گانه مهارت تفکر خلاق ( 26 مورد ) بیشترین و مهارت مقابله با هیجانات (0 مورد) کمترین تعداد از مهارت های زندگی را در کتاب علوم پایه  ششم به خود اختصاص داده اند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها