• تعیین شاخص سطح خوانایی گانینگ در محتوای کتاب اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم متوسطه دوم

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 163
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تعیین شاخص سطح خوانایی گانینگ در محتوای کتاب اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم متوسطه دوم

  هدف از انجام این پژوهش، دست یابی به میزان سطح خوانایی کتاب اخلاق حرفه ای از نظر تناسب با سطح سنی و درک و فهم دانش آموزان ومقایسه آن ها از نظر میزان تناسب متون با سطح توانایی خوانایی دانش آموزان است. انتخاب روش پژوهش بر اساس تحلیل محتوا و با استفاده از فرمول تعیین شاخص های سطح خوانایی گانینگ می باشد. جامعه مورد پژوهش کتاب اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم شامل 5پودمان و 10درس در103 صفحه می باشد. و نمونه این پژوهش پودمان اول وپودمان سوم وپودمان پنجم کتاب اخلاق حرفه ای که به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته های بدست آمده از این پژوهش نمایانگر آن است که میزان سطح خوانایی بخش اول متناسب و بخش های دوم و سوم کتاب اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم در سطحی بالاتر از سطح توانایی دانش آموزان این پایه قرار دارد. و متن اول از نظر سطح خوانایی آسان و دو متن میانی و پایانی از نظر سطح خوانایی بالاتر از سطح توانایی دانش آموزان پایه دوازدهم است. در نتیجه باتوجه به میانگین سطح خوانایی متون کتاب اخلاق حرفه ای (12.3) می توان گفت این کتاب متناسب با سطح سنی و درک وفهم دانش آموزان این پایه نمی باشد و دارای میزانی از درجه دشواری در خوانایی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها