• تعیین شاخص سطح خوانایی گانینگ در محتوای کتاب حسابداری صنعتی پایه دوازدهم متوسطه دوم

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 130
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تعیین شاخص سطح خوانایی گانینگ در محتوای کتاب حسابداری صنعتی پایه دوازدهم متوسطه دوم

  هدف از انجام این پژوهش، دست یابی به میزان سطح خوانایی کتاب حسابداری صنعتی از نظر تناسب با سطح سنی و درک و فهم دانش آموزان ومقایسه آن ها از نظر میزان تناسب متون با سطح توانایی خوانایی دانش آموزان است. انتخاب روش پژوهش بر اساس تحلیل محتوا و با استفاده از فرمول تعیین شاخص های سطح خوانایی گانینگ می باشد. جامعه مورد پژوهش کتاب حسابداری صنعتی پایه دوازدهم شامل 7فصل  در 247 صفحه می باشد. و نمونه این پژوهش فصل دوم و فصل پنجم و فصل هفتم کتاب حسابداری صنعتی که به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته های بدست آمده از این پژوهش نمایانگر آن است که میزان سطح خوانایی بخش های اول ودوم کتاب حسابداری صنعتی پایه دوازدهم در سطحی بالاتر از سطح توانایی دانش آموزان این پایه قرار دارد. و متن سوم از نظر سطح خوانایی آسان و دو متن ابتدایی و وسط از نظر سطح خوانایی بالاتر از سطح توانایی دانش آموزان پایه دوازدهم است. در نتیجه  باتوجه به میانگین سطح خوانایی متون کتاب حسابداری صنعتی (23.6) می توان گفت این کتاب متناسب با سطح سنی و درک وفهم دانش آموزان این پایه نمی باشد و دارای میزانی از درجه دشواری در خوانایی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها