• تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه ششم براساس عناصر برنامه درس ملی در ارتباط با عرصه های چهار گانه (خود، خدا، خلق وخلقت)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 321
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل محتوای  کتاب فارسی  پایه ششم براساس عناصر برنامه درس ملی در ارتباط با عرصه های چهار گانه (خود، خدا، خلق وخلقت)

  پژوهش حاضر به بررسی تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه ششم براساس عناصر برنامه درس ملی در ارتباط با عرصه های چهار گانه (خود، خدا، خلق وخلقت) با روش تحلیل محتوای توصیفی و مفهومی می پردازد. یافته های پژوهش بیانگر این است که عنصر تعقل با 17.06 درصد کمترین محتوا را به خود اختصاص داده بود محتوای درسی باید دانش آموزان را به تفکر، تعمق، جستجو و تحقیق ترغیب کند تفکر خلاق وتامل را در دانش آموزان برانگیزاند؛ اشتیاق یادگیری را فراهم کند عنصر علم با 27.28 درصد بیشترین محتوا را به خود اختصاص داده بود. افزایش معلومات و دانش یادگیرندگان از اصول بدیهی کتاب درسی است نه هدف نهایی، نامناسب بودن محتوا و عدم تناسب آن با توانایی درک و فهم دانش آموزان، در فرایندیادگیری را مشکل  ایجاد می کند و نتیجه ای مورد انتظار را فراهم نمی کند.

  عنصر اخلاق با 20.28 درصد محتوا، عنصر عمل با  19.11 درصد محتوا  و عنصر ایمان با 8.77 درصد عرصه خود 45.58% درصد، عرصه خدا 10.14 %درصد، عرصه خلق 30.28% درصد و عرصه خلقت 14%درصد از محتوای کتاب فارسی را به خود اختصاص دادند. تا حدودی  در دستابی به این عناصر موفق بوده محتوای مطلوب باید به نگرش و طرز تلقی مثبت، موثر و عمیق  فراگیران کمک کند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر محتوای کتاب فارسی پایه ششم عنصر تعقل  به عنوان یکی از عناصر مهم برنامه درسی ملی موفق نبوده به عنصرعلم  هم به طور افراطی توجه شده است پیشنهاد می گردد که در محتوای کتاب  در راستای تحقق عنصر تفکر وتعقل  و خرد ورزی و  تحقق عنصر علم به طور متناسب و متوازن با عناصر دیگر بازنگری شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها