• شناسایی عوامل خاطره انگیز مکتب خانه ها از طریق بررسی فرهنگ رفتاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 853
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این مقاله با مروری کوتاه بر تاثیر فرهنگ و رفتار بر کالبد معماری سعی در بررسی آن در مکتب خانه ها دارد. مکتب خانه ها در بستری فرهنگی حضور داشتند که بر اساس آن پرورش و تربیت کودکان (به عنوان عضوی موظف در نظام اجتماعی) نسبت به موادی که مورد آموزش صریح قرار می گرفت، اهمیت بیشتری داشت. از سوی دیگر با توجه به استعداد کودکان در الگو برداری، بهترین منبع آموزشی آنها نزدیکی و رویارویی کودک با زندگی فردی بود که از لحاظ اجتماعی و آداب زندگی مورد قبول جامعه باشد. توجه و اعتقاد به رابطه استاد- شاگردی در بسیاری از جنبه های زندگی در نظام های سنتی قابل رویت است و مکتب خانه ها و نظام آموزشی آنها نمونه بارزی از اهمیت این اصل در جامعه سنتی میباشد. پژوهش مزبور توجه خود را به سازوکار مکتب خانه ها بعنوان عضوی تاثیرگذار در فرایند آموزش سنتی، معطوف ساخته است. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، مباحثی در مورد ارتباط بین رفتارهای ناشی از فرهنگ و تاثیر آنها برکالبد و اهمیت شناخت این ارتباط در نظام آموزشی سنتی و اهمیت خاطره انگیزی مکتب خانه ها، برای مقاصد طراحی مدارس و محیط های آموزشی امروز، ارائه شده است. در انتها این نوشته، بر اساس عوامل خاطره انگیز و منحصر به فرد مکتب خانه ها، اهمیت توجه به الگوهای فرهنگی و رفتاری را برای شناسایی الگوهای کالبدی فضاهای آموزشی مورد تاکید قرار شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها