• تحلیل محتوای کتاب خوانداری دوم ابتدایی با تکنیک کلوز

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 177
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل محتوای کتاب خوانداری دوم ابتدایی با تکنیک کلوز

  هدف از این مطالعه، ارزیابی، سنجش خوانایی کتاب خوانداری پایه دوم ابتدایی براساس شاخص کلوز و دسترسی به میزان پایبندی محتوای آن به رعایت اصول برنامه ریزی در تنظیم ساختار است. روش تحلیل محتوا از روش های توصیفی می باشد و شاخص ارزیابی در این پژوهش کلوز می باشد. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش، کتاب خوانداری تجربی پایه ی دوم بوده است. برای اجرای روش کلوز، یک نمونه تصادفی شامل 20 دانش آموز کلاس دوم ابتدایی منطقه آموزش و پرورش فراشبند انتخاب شد و برای جمع آوری اطلاعات از آزمون محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که محتوای مطالب در حد آموزشی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها