همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اصلاح نظام مدیریتی و اجرایی سیستم بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری (مطالعه موردی: شبکه های آبیاری استان خوزستان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1014
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  وسعت شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری استان خوزستان در پایان سال 1378 معادل 217200 هکتار بود. بدیهی است سیستم مدیریتی آن زمان متناسب با سطح اراضی محدودی طرح ریزی و در حال اجرا بود لذا با این دید گاه که سطح اراضی شبکه های مدرن در حال بهره برداری استان خوزستان در سال 1390 به یک میلیون هکتار خواهند رسید طرح مرحله به مرحله اصلاح نظام مدیریت  بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری استان در سال 1379 تهیه و از همان سال آغاز گردید. این طرح در سه فاز به مرحله اجرا در آمد. در فاز اول که برنامه کوتاه مدت نام گرفت تفکیک قراردادهای تعمیرات و نگهداری از بهره برداری شبکه های آبیاری در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی گردید. در فاز دوم که طی سال های 1380 و 1381 با عنوان برنامه میان مدت به اجرا درآمد، سیستم جامع نظارتی جهت کنترل کیفی و کمی عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه های آبیاری تدوین و سپس پیاده سازی گردید. فاز سوم این طرح با عنوان برنامه بلند مدت از سال 1382 آغاز شد. در مرحله اول این فاز استقرار مهندسین مشاور جهت نظارت بر عملیات تعمیرات و نگهداری در دستور کار قرار گرفت. از سال 1383 و در مرحله دوم ضمن شفاف سازی شرح خدمات مهندسین مشاور، مواردی چون تهیه فهرست بهاء خاص عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه های آبیاری، تهیه و تدوین دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، تهیه و تدوین طرح بازسازی اساسی شبکه های آبیاری و انجام مطالعات توسعه اراضی شبکه های آبیاری در حال بهره برداری انجام گردید. در این تجربه ضمن ارائه توضیحات در خصوص فازهای مختلف طرح اصلاح نظام مدیریتی و اجرای سیستم بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری استان خوزستان نتایج حاصل از استقرار این نظام پس از اجرای فاز سوم به تفضیل شرح داده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها