• ارایه الگوی مشارکت اجتماعی رسمی شهروندان در اداره امور شهری مطالعه موردی : کلانشهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 965
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مشارکت شهروندی و جامعه مدنی سابقه غنی و طولانی دارد و از دوران یونان باستان تا به امروز همواره به اشکال گوناگون در ابعاد مختلف زندگی انسان ها بروز کرده است .هدف اصلی پژوهش حاضر،ارایه الگویی مناسب،جهت نظام مشارکت اجتماعی رسمی شهروندان در اداره امور کلانشهر تهران می باشد.در این پژوهش با اساس مطالعه ای پیمایشی ،میزان مشارکت اجتماعی شهروندان در موانع مشارکت بر آن با ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. طی این پژوهش 384 نفر از شهروندان 18 سال به بالای مناطق 22 گانه کلانشهر تهران با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که بین میزان آگاهی شهروندان از زیمنه های مشارکت اجتماعی در سیاست های شهری،میزان رضایت جامعه مورد بررسی از سیاست های شهری و نابسامانی فردی شهروندان مورد مطالعه با میزان مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه معنادارای وجود دارد . اما این رابطه معنادار بین احساس بی قدرتی و میزان اعتماد شهروندان به مقامات منتخب شهری به میزان متغیرهای مورد بررسی و نوع رابطه ها ، الگویی جهت نظام مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره امور کلانشهر تهران ارایه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها