اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثر فشار و زمان پاشش سوخت بر عملکرد موتور در جایگزینی سوخت دیزل با بیودیزل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 930
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق، برنامه کیوا برای شبیه سازی عددی یک موتور با سوخت بیودیزل در فشارها و زمان های پاشش مختلف استفاده شد. برای مدل کردن اثر اغتشاش درون استوانه از مدل اغتشاش rng استفاده شده است. نتایج شبیه سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی اعتبارسنجی شدند. مقایسه مقادیر فشار درون استوانه موتور و روند نمودارهای فشار درون استوانه نسبت به زاویه میل لنگ با نتایج تجربی نشان داد که تطابق خوبی میان نتایج تجربی و نتایج پیش بینی شده با شبیه سازی عددی وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشینه فشار درون استوانه موتور در حالت استفاده از سوخت بیودیزل با افزایش فشار و جلو افتادن زمان پاشش بیشتر می شود. در ضمن در این شرایط میانگین دمای درون محفظه احتراق افزایش می یابد.کاهش فشار پاشش و عقب انداختن زمان پاشش نتیجه ای عکس حالت قبل دارد. افزایش فشار پاشش باعث بهبود نفوذ افشانه درون محفظه احتراق می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها