همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی چگونگی تغییرات فسفر قابل جذب خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهواز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1160
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بکارگیری منابع آبی نامتعارف (نظیر فاضلاب ها) در امر آبیاری اراضی کشاورزی، از جمله راهکارهای رویارویی با مسئله بحران آب به شمار آمده که در سطح وسیعی، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک مورد توجه خاص قرار گرفته است. از جمله نتایج بکارگیری این منابع آبی نامتعارف (فاضلاب ها) در کشاورزی و آبیاری اراضی زراعی، اضافه شدن انواع ترکیبات شیمیایی به خاک علاوه بر تأمین آب مورد نیاز گیاه می باشد. با تدارک عناصر کودی، از این طریق به افزایش حاصلخیزی خاک کمک شده و در نتیجه تقلیل مصرف کود، به کاهش هزینه های عمده جاری در فعالیت های کشاورزی منجر می شود. در این پژوهش به بررسی چگونگی تغییرات فسفر قابل جذب خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری کرتی با فاضلاب خام شرق اهواز، در شرایط تحقیقات مزرعه ای و بدون کشت گیاه به مدت شش ماه پرداخته شده است. پارامتر فسفر قابل جذب خاک در ابتدای پژوهش و پس از شش ماه آبیاری با تیمارهای پژوهشی (فاضلاب شرق اهواز و آب رودخانه کارون)، در سه عمق 15 ـ 0 ـ 30-15 و 45ـ 30 سانتی متری خاک به روش اولسن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر آنست که کاربرد فاضلاب شرق اهواز باعث افزایش معنی دار (p<0.05) فسفر قابل جذب خاک گشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها