همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تأثیر گچ بر تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی خاک رسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1028
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  خاک های گچی در سراسر جهان بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک به وفور یافت می شوند و یکی از انواع خاک های مشکل آفرین محسوب می گردند که کاربرد آنها در رابطه با سازه های آبی ممکن است مسائل مختلفی را ایجاد نماید. به منظور شناخت دقیق اهمیت گچ در خاک های طبیعی، انجام یک سری آزمایش ها ضروری می باشد. در این کار تحقیقاتی، نمونه های مصنوعاً گچی شده با درصدهای مختلف گچ در آزمایشگاه تهیه گردید و سپس آزمایش های متنوعی از قبیل تعیین حدود آتربرگ، تراکم، نشست تحت بار ثابت در حالت معمولی و همراه با آبشویی و تعیین مقاومت روی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان دادند که افزایش مقدار گچ در کاهش حدود آتربرگ، وزن واحد حجم خشک، مقاومت و افزایش نشست نقش مهمی را دارا می باشد. از طرفی آشکار شد که آبشویی فاکتوری بسیار مهم در نشست های بعدی و کاهش مقاومت این خاک ها می باشد. بنابراین وجود گچ می تواند یکی از پارامترهای مهم مهندسی در عملیات ساخت سازه های هیدرولیکی محسوب گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها