سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی ( با اولویت چالش ها و راهکارهای پیش روی معماری فضاهای دانشگاهی )
سطح پشتیبانی : نقره ای
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
تاکنون مقاله ای برای این رویداد ثبت نشده است!!!
 • سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی ( با اولویت چالش ها و راهکارهای پیش روی معماری فضاهای دانشگاهی )
  دسته بندی ها : معماری - فنی و مهندسی
  سطح رویداد : ملی
  نوع رویداد : حضوری
  مهلت ثبت نام : 1401/12/20
  تاریخ انتشار : 1401/11/08
  دبیرخانه رویداد : دبیرخانه دائمی رویداد
  وضعیت رویداد : برگزار شده
  جزئیات بیشتر رویداد
  • مهلت ارسال چکیده : -
  • مهلت ارسال مقاله : 1401/11/30
  • زمان برگزاری : 1402/02/20
  • شهر محل برگزاری : کرمانشاه
  • دبیرخانه رویداد : دبیرخانه دائمی رویداد
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد : 08334343400
  • ایمیل دبیرخانه رویداد: 3ncuca[at]razi.ac.ir

  کشور ایران دارای مراکز دانشگاهی متعددی است. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه های آزاد اسلامی، دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه های پیام نور، دانشگاه های علمی و کاربردی که واحدهای مختلف آنها در سراسر کشور توسعه یافته اند، نشان از اهمیت معماری فضاهای دانشگاهی دارد. همایش ملی فضاهای دانشگاهی در دو دوره پیشین خود سعی نموده ابعاد مختلفی از معماری در این فضاها را مورد توجه قرار دهد.

  بااین حال، در دوره های پیشین محوریت خاصی برای این همایش ها درنظر گرفته نشده است. برای این منظور در دوره سوم این همایش سعی می شود یک اولویت اصلی برای این همایش درنظر گرفته شود. اولویت چالش ها و راهکارهای پیشِ روی معماری فضاهای دانشگاهی سعی دارد تا ضمن معرفی سرنخ های این چالش ها، راه را برای طرح چالش های بیشتر از سوی صاحب نظران باز نماید. ازاین رو، اولویت مذکور با معرفی محورهایی همچون پایداری، توسعه کمی/کیفی و آموزش که در ادبیات فعلی کشور (بالاخص در ارتباط با فضاهای دانشگاهی) مطرح هستند، همراه شده است.

  سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

  محورهای همایش:

  الف) پایداری و معماری فضاهای دانشگاهی • سوابق تاریخی و معاصر معماری پایدار در فضاهای دانشگاهی: (نظیر تحلیل مصادیق تاریخی فضاهای دانشگاهی ایران و جهان از منظر معماری پایدار؛ تحلیل مصادیق معاصر فضاهای دانشگاهی ایران و جهان از منظر معماری پایدار؛ سیر تاریخی معماری پایدار در فضاهای دانشگاهی و ...) • برنامه ریزی و طراحی فضاهای دانشگاهی پایدار: (نظیر بایدها و نبایدهای طراحی فضاهای دانشگاهی پایدار؛ چالش های پیشِ روی فضاهای دانشگاهی در رسیدن به معیارهای پایداری؛ اصول و ضوابط طراحی ساختمان های پایدار دانشگاهی؛ مکان یابی ساختمان ها و پردیس های دانشگاهی پایدار و ...) • پایداری معماری فضاهای دانشگاهی از منظر فنون ساختمانی: (نظیر سبک سازی و پیش ساختگی؛ مصالح و سیستم های نوین ساختمانی؛ مدیریت و روش های اجرایی؛ شیوه های تعمیر و نگهداری؛ فضاهای دانشگاهی انعطاف پذیر و ...) • پایداری زیست محیطی در معماری فضاهای دانشگاهی: (نظیر چالش های زیست محیطی فضاهای دانشگاهی موجود؛ راهکارها و راهبردهای گذر از مشکلات زیست محیطی در فضاهای دانشگاهی؛ معماری اقلیمی در فضاها و محوطه های دانشگاهی؛ کاربست انرژی های تجدیدپذیر در طراحی فضاهای دانشگاهی؛ ساختمان های دانشگاهی انرژی صفر؛ کاهش مصرف انرژی در فضاهای دانشگاهی و ...) • پایداری اجتماعی در معماری فضاهای دانشگاهی: (نظیر تعاملات اجتماعی در معماری دانشگاهی؛ حس تعلق به مکان؛ مشارکت اجتماعی؛ هویت؛ توجه به نیازمندی های بهره برداران مختلف و ...)

  ب) توسعه کمی/کیفی و معماری فضاهای دانشگاهی • جایگاه معماری اسلامی و انسان محور در فضاهای دانشگاهی: (نظیر نقد و معرفی شاخص های معماری اسلامی در معماری فضاهای دانشگاهی موجود؛ تطابق معماری با الزامات رشته های مختلف؛ تطابق معماری با فضاهای پیاده محور؛ نقد و معرفی مصادیق موفق پردیس های پیاده محور و ...) • مقاوم سازی فضاهای دانشگاهی: (نظیر تحلیل و بررسی کالبدی معماری فضاهای دانشگاهی در برابر بلایای طبیعی؛ ضرورتها و چالشهای مقاوم سازی فضاهای دانشگاهی؛ روش های نوین مقاوم سازی فضاهای دانشگاهی و ...) • ظرفیت ها و کمبودهای معماری فضاهای دانشگاهی: (نظیر بایدها و نبایدهای بازنگری در نظام گسترش کمی فضاهای دانشگاهی؛ تغییر کاربری فضاهای دانشگاهی بلااستفاده؛ نقد و معرفی الگوهای شاخص در معماری فضاهای دانشگاهی و ...) • نسل های جدید دانشگاهی: (نظیر معماری فضاهای دانشگاهی و دغدغه دانشگاه های نسل دوم و سوم؛ چالش های فضاهای دانشگاهی برای تطابق با نیازهای مطرح در نسل های نوین دانشگاهی؛ راهکارهای معمارانه برای تبدیل دانشگاهی فعلی به دانشگاه‏ های نسل نوین و ...) • پدافند غیرعامل در معماری فضاهای دانشگاهی: (نظیر ضرورت­ها و نیازمندی­های توجه به مبحث پدافند غیرعامل در فضاهای دانشگاهی؛ اصول پدافند غیرعامل در معماری فضاهای دانشگاهی؛ مصادیق و نمونه ­های طراحی ­شده فضاهای دانشگاهی براساس مبحث پدافند غیرعامل و ...)

  ج) آموزش و معماری فضاهای دانشگاهی • ارتقاء یادگیری در پرتو معماری محیط های آموزشی: (نظیر چالش های معماری فضاهای دانشگاهی موجود از منظر تناسب با نظریات یادگیری؛ تناسب فضاهای دانشگاهی با نظریات یادگیری؛ اصول و ضوابط طراحی فضاهای دانشگاهی موثر بر یادگیری دانشجویان؛ مصادیق موفق ایران و جهان در ایجاد مراکز دانشگاهی مرتبط با نظریات آموزشی؛ مرور، دسته بندی یا تحلیل نظریات مرتبط با طراحی فضاهای دانشگاهی موثر در یادگیری؛ مناسب سازی فضاهای دانشگاهی موجود براساس نظریات یادگیری و ...) • آموزش مجازی و فضاهای دانشگاهی: (نظیر دانشگاه های مجازی و نیازمندی های فضایی آنها؛ آینده پژوهی آموزش مجازی و ...) • ارتباط میان فضاهای تاریخی و فضاهای آموزشی: (نظیر تغییر کاربری ساختمانهای میراثی به فضاهای آموزشی؛ جایگاه ساختمانهای تاریخی در آموزش و ...)

مقالات جدیدترین ژورنال ها