• بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی در دانش آموزان مقطع متوسطه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 488
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی در دانش آموزان مقطع متوسطه

  فناوری اطلاعات، حاصل و نمود پیشرفت تمدن اخیر بشری است. ظرفیت شگرف این پدیده در مدارس از یکسو و ضرورت بررسی اثرات آن بر یادگیری دانش‌آموزان، منجر به شکل‌گیری این مطالعه گشت. پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه منطقه نه شهر تهران در سال تحصیلی 93-94 اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه منطقه نه شهر تهران در سال 93-94 است که 1700 نفر است.

  نمونه مورد بررسی، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، منتج به انتخاب دو مدرسه گردید. از بین دانش‌آموزان دو مدرسه، از هر مدرسه یک کلاس و از هر کلاس حدود 30 دانش‌آموز انتخاب شد. در ادامه، برای گروه آزمایش از دانش‌آموزان مدرسه هوشمند و برای گروه گواه از دانش‌آموزان مدرسه غیرهوشمند استفاده می‌شود. نتایج نشان داد که میانگین نمرات درس ریاضی و انگلیسی در دانش‌آموزان مدارس هوشمند (گروه آزمایش) به طور معناداری بیشتر از میانگین نمرات درس ریاضی و انگلیسی در دانش‌آموزان مدارس غیرهوشمند (گروه کنترل) است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها