• رفتار خرید غیرمعمول در مراحل اولیه بیماری همه گیر کووید - 19 با رویکرد پاسخ، محرک و ارگانیسم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 524
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  رفتار خرید غیرمعمول در مراحل اولیه بیماری همه گیر کووید - 19 با رویکرد پاسخ، محرک و ارگانیسم

  هدف این پژوهش رفتار خرید غیرمعمول در مراحل اولیه بیماری همه گیر کووید - 19 با رویکرد پاسخ، محرک و ارگانیسم بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم (تعداد 15238 نفر) در سال 1399 بوده است، با توجه به فرمول کوکران، تعداد نمونه موردنیاز 375 نفر برآورد گردید.

  جهت نمونه گیری از روش نمونه‌گیری طبقه ای، استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه لاتو و همکاران (2020)، است که شامل 31 پرسش بوده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار smart pls نشان می دهد که قرارگرفتن در معرض منابع اطلاعاتی آنلاین بر افزایش بیش از حد اطلاعات، سایبرکندریا و شدت تصور فرد تأثیر مثبت دارد. اضافه‌بار اطلاعاتی بر شدت تصور فرد و سایبرکندریا تأثیر مثبت دارد. شدت تصور فرد برقصد منزوی شدن فرد و قصد خرید غیرمعمول تأثیر مثبت دارد. سایبرکندریا برقصد منزوی شدن فرد و قصد خرید غیرمعمول تأثیر مثبت دارد. خودکارآمدی انزوا برقصد منزوی شدن فرد و قصد خرید غیرمعمول تأثیر منفی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها