• استراتژی های معامله سهام براساس تحلیل بنیادی ماکرو: با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ داینامیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 218
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  استراتژی های معامله سهام براساس تحلیل بنیادی ماکرو: با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ داینامیک

  پژوهش حاضر به بررسی استراتژی های معامله سهام براساس تحلیل بنیادی ماکروبا استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ داینامیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی ۱۳۹۱-۱۳۹۷ (۱۱۷ شرکت) می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ طبقه‌بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیق کاربردی است؛ از نظر روش، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر تحلیل رگرسیونی (لجستیک) با استفاده از پنل دیتا است. همچنین در تحقیق حاضربرای آزمون فرضیه‌ها ازاطلاعات تاریخی استفاده می‌شود، بنابراین طرح این پژوهش از نوع تحقیق شبه آزمایشی (پس رویدادی) است.

  بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و الگوی داده‌های تابلویی (رگرسیون لجستیک) مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان داد که عامل صرف ریسک، عامل اندازه، عامل نسبت ارزش دفتری به بازار و عامل سرمایه گذاری، عامل تعیین کننده در پیش بینی بازده سهام ارزشی است. همچنین عامل صرف ریسک، عامل نسبت ارزش دفتری به بازار و عامل سرمایه گذاری، عامل تعیین کننده در پیش بینی بازده سهام رشدی است. همچنین براساس تحلیل بنیادی مدل مارکوف سوئیچینگ داینامیک نتایج حاصل شده را از لحاظ اقتصادی به اثبات رساندیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها