حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • ارزیابی میزان تأثیر آسیب های اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی در شهروندان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 677
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  امنیت پیش ‌زمینه ‌یک اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعه در جوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنیت و احساس ناشی از آن است. حضور مردم در فضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است. با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج آسیب ‌های اجتماعی در شهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل مؤثر بر آن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است. هدف اصلی در این پژوهش این است که میزان تأثیر آسیب‌های اجتماعی بر حس امنیت شهروندان شهر ایرانشهر را مورد بررسی قرار دهیم. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش تحقیق، ترکیبی (توصیفی، اسنادی و تحلیلی) می‌باشد؛ رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع پیمایشی و میدانی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه است. حجم نمونه 95 نفر در نظر گرفته‌ شده که به‌صورت خوشه ‌ای در محلات هشت‌ گانه شهر انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشانگر آن است که احساس امنیت و اعتماد شهروندان به یکدیگر در سطح پایینی است، همواره از مورد آزار قرار گرفتن می‌ترسند و میزان زیاد جرائم در محلات باعث ترس شهروندان شده است. از مهم‌ترین عوامل در پایین آمدن حس امنیت در ایرانشهر می ‌توان به آسیب‌ های ناشی از بزهکاران بیکار و مهاجران اشاره کرد. در نهایت راهکارها و پیشنهاد‌ هایی مناسب با توجه به پتانسیل‌ های شهر ایرانشهر برای ارتقای امنیت ارائه ‌شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها