• تاثیر اجرای حسابداری الکترونیک بر افزایش سرمایه گذاری در شرکت

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 553
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر اجرای حسابداری الکترونیک بر افزایش سرمایه گذاری در شرکت

  امروزه حسابداری الکترونیکی توسعه جدیدی در زمینه حسابداری داشته است. سیستم حسابداری الکترونیکی برای ثبت و پردازش اطلاعات مالی یک سازمان کامپیوتری بر فناوری های کامپیوتر متکی است و یکی از ابزارهای مهم برای گسترش بازاریابی و خدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه های شرکت ها در اقتصاد جدید شده است و تاثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری شرکت ها دارد. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است جامعه ای آماری شرکت کشتیرانی ایران و بانک انصار شهر تهران می باشد که هر کدام نمونه ای از شرکتها و موسسات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای حسابداری الکترونیک بر افزایش سرمایه گذاری در شرکت تاثیرمثبت و معنا داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها