• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 588
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تأثیر سیستم های اطلاعات حسابداری بر موفقیت بانک ها

  در پژوهش هدف بررسی تاثیر سیستم های اطلاعات حسابداری (ias) بر موفقیت بانک ها است. یک پرسشنامه ساختاری، برای مدیران شعب و مدیران ستادی مورد بررسی ارسال که ۱۳۰ پرسشنامه توزیع شده تعداد پرسشنامه های مورد قبول برای تجزیه و تحلیل، ۱۱۲ عدد با نسبت ۹۰ درصدی، از بین پرسشنامه های توزیع شده بود. همبستگی، رگرسیون چندگانه به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش، مورد استفاده قرار گرفته و یافته ها نشان می دهد که سیستم های اطلاعات حسابداری، به طور قابل توجهی بر موفقیت بانک تاثیر می گذارد. متغیرهای برای اندازه گیری سیستم های اطلاعات حسابداری به شرح زیر، در نظر گرفته شده است:

  (ورودی ها، فرآیندها، خروجی ها، کنترل، بازخورد، انعطاف پذیری، سادگی استفاده و قابلیت اطمینان) که به ۳ دسته می توانند تقسیم شوند: کیفیت سیستم شامل (فرآیندها، کنترل، انعطاف پذیری)، آسان کاربری و قابلیت اطمینان که می تواند به سه دسته تقسیم شود: کیفیت اطلاعات شامل (ورودی ها، کنترل و خروجی ها)، کیفیت سیستم شامل فرآیندهای کنترل و قابلیت اطمینان و استفاده از سیستم شامل (انعطاف پذیری، آسان کاربری) و اینکه چطور این متغیرها بر موفقیت بانک ها اثر می گذارند، علاوه بر این، در این پژوهش تعدادی پیشنهاد برای کمک به مدیران بانک در تصمیم گیری توصیه شده است که منعکس کننده ی فرآیند موفقیت بانک ها می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها