• نقش توسعه نیروی انسای در تحقق اقتصاد مقاومتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 309
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  اقتصاد مقاومتی مفهومی اقتصادی است که رشد و توسعه کشورمان در تمامی ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... را شامل می شود که مقصود از اجرای آن ایجاد امنیت، ثبات اقتصادی و عدم تزلزل در برابر شو کهای داخلی و خارجی است. توسعه کارآفرینی، مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد کشور، افزایش بهره وری، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، افزایش  تولید داخلی، مدیریت مصرف و افزایش ارزش افزوده به عنوان اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی شمرده می شوند لذا تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه توسعه کارآفرینی، مشارکت حداکثری آحاد جامعه، بهبود فضای کسب و کار، افزایش تولیدات داخلی و مدیریت مصرف، ارتقای آموزش و خصوصا مهارت منابع انسانی، ممکن است. نیروی انسانی یا نیروی کار یکی از الزامات اساسی و موثر در سیاست های اقتصاد مقاومتی است. مولفه مذکور یکی از مولفه های برجسته در رشد، شکوفایی، بالندگی و پویایی جامعه محسوب می شود. در مقاله حاضر سعی شده است تا نقش و اهمیت نیروی انسانی در تحقق اقتصاد مقاومتی بیان گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها