• بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در درس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران شهرستان بویر احمد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/14
  • تعداد بازدید: 235
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی‌ علل‌ افت‌ تحصیلی ‌دانش‌ آموزان مقطع‌ متوسطه‌ ‌ در درس‌ زبان‌ انگلیسی‌ از دیدگاه‌ دبیران‌ شهرستان‌ بویر احمد‌

  امروز بدون‌ شک‌ توجه‌ بیشتر به‌ امر تعلیم‌ و تربیت‌ مهمترین‌ عامل‌ پیشرفت‌ فرهنگی‌ واجتماعی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ است‌ تعلیم‌ و تربیت‌ عهده‌ دار ایجاد زمینه‌ مناسبی‌ جهت‌تسهیل‌ و توسعه‌ استعدادها و توانایی‌های‌ افراد است‌. بدیهی‌ است‌ این‌ امر مستلزم‌برنامه‌ریزی های‌ وسیع‌، جامع‌ و حساب‌ شده‌ با توجه‌ به‌ اهداف‌ عمومی‌ آموزشی‌ در هرجامعه‌ای‌ خواهد بود. بدون‌ تردید تاکنون‌ هیچ‌ نظام‌ آموزشی‌ صد درصد به‌ اهداف‌ آموزشی‌ خود نرسیده‌است‌.

  ولی‌ موفق‌ بودن‌ هر نظام‌ آموزشی‌ به‌ نزدیک‌ تر شدن‌ هر چه‌ بیشتر به‌ اهداف‌ تعیین‌ شده‌بستگی‌ دارد و بدین‌ ترتیب‌ هیچ‌ نظام‌ آموزشی‌ را نیز نمی‌توان‌ ناموفق‌ خواند، یکی‌ازآفت‌های‌ بزرگ‌ هر نظام‌ آموزشی‌ که‌ همه‌ ساله‌ به‌ میزان‌ بسیار زیادی‌ امکانات‌، منابع‌ واستعدادهای‌ بالقوه‌ انسانی‌ و اقتصادی‌ را تلف‌ می‌کند پدیده‌ افت‌ تحصیلی‌است‌. به‌ همین‌دلیل‌ است‌ که‌ یکی‌ از ملاک های‌ عدم‌ موفقیت‌ هر نظام‌ آموزشی‌ را میزان‌ افت‌ تحصیلی‌ در آن‌ می‌دانند. بنابر دلایل ذکر شده در این مقاله سعی شده است علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران این درس بررسی شوند و راهکارهای مناسبی ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها