حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای فراست سیاسی مدیران دولتی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/15
  • تعداد بازدید: 294
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 66193590

  شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای فراست سیاسی مدیران دولتی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

  زمینه و هدف: فقدان شاخص‌های دقیق برای ارتقا و همچنین، اهداف سازمانی مبهم، فرایند توسعه مسیر شغلی و دستیابی به چشم‌اندازهای ترسیم شده را دشوار کرده است. با وجود این، مدیرانی که از فراست سیاسی برخوردارند با تحلیل صحیح سازمان، برقراری ارتباطات استراتژیک و مدیریت کارکنان کلیدی سازمان، اهداف خویش را محقق می‌سازند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی پیشایندها و پسایندهای فراست سیاسی مدیران دولتی است.

  روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی به‌شمار می‌رود، از حیث نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی محسوب می‌شود و از لحاظ نوع‌شناسی در زمره پژوهش‌های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی قرار می‌گیرد که پارادایم قیاسی ـ استقرایی را در پیش گرفته است. مشارکت‌کنندگان بخش کیفی، 18 نفر از استادان رشته مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه‌های منتخب کشور بود که به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های این مرحله به‌روش تحلیل تم انجام گرفت. جامعه آماری بخش کمّی، مدیران میانی سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس، حجم نمونه 29 نفر تعیین شد. تحلیل داده‌های این مرحله نیز به‌کمک روش دلفی فازی صورت پذیرفت.

  یافته‌ها: داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها در بخش کیفی به‌کمک نرم‌افزار atlas.ti و با روش تحلیل تم بررسی شد. داده‌های بخش کمّی و تحلیل نهایی نیز با استفاده از روش دلفی فازی انجام گرفت. با استفاده از داده‌های کیفی به‌دست‌آمده از مصاحبه‌های اکتشافی، پیشایندها و پسایندهای فراست سیاسی مدیران دولتی در قالب 24 عامل مشخص شد، سپس این عوامل در بخش کمّی رتبه‌بندی شدند.

  نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش، فراگیری تاکتیک‌های نفوذ، آگاهی از نحوه کار سیستم، دانش و مهارت سیاسی، آینده‌نگری و تحلیل محیط و جوّ سازمان، پیشایندهای بسیار مهم فراست سیاسی مدیران دولتی هستند. از میان پسایندهای فراست سیاسی مدیران نیز، امنیت شغلی، ارتقای سلسله‌مراتبی، تشکیل ائتلاف‌‌های سودمند و مقبولیت سازمانی، اهمیت بیشتری دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها