• بررسی اثرگذاری سیستم های هوشمند کسب و کار در سیستم های حسابداری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/16
  • تعداد بازدید: 132
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی اثرگذاری سیستم های هوشمند کسب و کار در سیستم های حسابداری

  استفاده از هوش تجاری  و تجزیه و تحلیل تجارت برای حمایت از تصمیم گیری در دنیای عملی بسیار گسترده است و ارتباط آنها با حسابداری مدیریت  در ادبیات غیر دانشگاهی بیان شده است. با این وجود، تحقیقات فعلی در مورد پیامدهای سیستم های هوش تجاری برای سیستم حسابداری مدیریت هنوز محدود است.

  هدف از این مطالعه کمک به درک نحوه پیاده سازی و استفاده از سیستم هوش تجاری بر تکنیک های حسابداری مدیریت و نقش حسابداران مدیریت است. یک تحقیق اکتشافی که شامل مشاوران هوش تجاری از شرکت های مشاور ایرانی بود، انجام شد. در این پژوهش از روش مطالعه کیفی استفاده شده است زیرا این امکان را برای کاربر فراهم می کند که با سوالات پیچیده "چگونه" روبرو شوید و در عین حال، با در نظر گرفتن سایت های مختلف، تصویری جامع از پدیده ارائه دهید.

  در این پژوهش مشخص شد که اجرای هوش تجاری می تواند تخصص حسابداران مدیریت را تحت تأثیر قرار دهد و با حمایت از معرفی تکنیک های جدید و پیشرفته حسابداری مدیریت می تواند نه تنها تغییرات فزاینده ای در تکنیک های موجود حسابداری مدیریت بلکه بیشتر مربوط به آن نیز ایجاد کند. با شناسایی تغییرات در سیستم حسابداری مدیریت و همچنین عواملی که می توانند از رابطه فضیلت بین هوش تجاری و سیستم های حسابداری مدیریت جلوگیری کنند یا از آن حمایت کنند، این تحقیق می تواند هم برای مشاوران و هم برای شرکت های مشتری در مدیریت موثر پروژه های هوش تجاری مفید باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها