• بررسی رابطه و مشارکت بین نظام پیشنهادات و رضایت شغلی در سازمان صداوسیما

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/29
  • تعداد بازدید: 419
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  بررسی رابطه و مشارکت بین نظام پیشنهادات و رضایت شغلی در سازمان صداوسیما

  نیروی انسانی، عوامل متفکر و توانمندی هستند که می‌توانند با بهینه استفاده کردن سایر منابع، سازمانی قدرتمند و پویا ایجاد نمایند. از طرفی تا زمانی که نیروی انسانی از رضایت، انگیزش و تعهد شغلی قابل‌قبول برخوردار نباشد، سایر فعالیت‌های سازمان نتیجه و ثمره‌ی لازم را نخواهد داشت. همچنین جهان آینده جهان نیروهای خوش‌فکر و زاینده فرهنگ مشارکت، با توان ایجاد ارتباط و مبادله و مراوده متعامل است پس باید به تجهیز خویش بپردازی که این کار از طریق نظام پیشنهادات و رضایت شغلی کارکنان صورت می‌گیرد و سازمان‌ها از آن‌ها برای رسیدن به تکامل و بهره‌وری استفاده می‌کنند.

  ازاین‌رو هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نظام پیشنهاد‌ها و رضایت شغلی کارکنان بوده است. پژوهش حاضر، برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر ماهیت و رویکرد پیمایشی، ازنظر روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و ازنظر نوع داده‌ها توصیفی هست. جامعه آماری پژوهشی، شامل کلیه کارکنان سازمان صداوسیما می‌باشد که از تعداد 290 نفر با استفاده از نمونه برداری تصادفی، طبق جدول مورگان به‌دست‌آمده 165 نفر انتخاب‌شده‌اند و با استفاده از پرسشنامه اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از کارکنان گردید. با توجه به فرضیات پژوهشی، داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم افزار pls مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین نظام پیشنهادات و رضایت شغلی کارکنان وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها