• جایگاه علم قاضی در ادله اثبات الکترونیک در نظام دادرسی کیفری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/27
  • تعداد بازدید: 150
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 2166979526

  جایگاه علم قاضی در ادله اثبات الکترونیک در نظام دادرسی کیفری

  قلمرو اعتبار ادله الکترونیک تا کجاست؟ آیا اساسا ادله الکترونیک اصالت دارند و نقش علم قاضی در اعتبار دهی ادله الکترونیک تا چه میزان است؟ امروزه با پیشرفت و توسعه ارتباطات الکترونیکی و از آن جایی که دیگر ارتباطات محدود به ارتباط فیزیکی در محیط اجتماعی نمی باشد و به عبارتی از دهکده جهان صحبت به میان می آید که دامنه گستره آن بسیار زیاد می باشد و بستر جرائم مختلفی هم از طریق این ارتباطات الکترونیکی حاصل می شود.

  پلیس به عنوان حضار کشف جرائم همان گونه که در محیط فیزیکی و عادی وظیفه کشف جرائم را با برخی اختیارات، وظایف و البته محدودیت ها به عهده دارد؛ در محیط سایبری نیز همان وظایف و اختیارات برای پلیس متصور است، پلیس با بهره گیری از روش های علمی و فناوری اطلاعات و جمع آوری ادله و مدارک الکترونیکی جهت شناسایی مجرمان سایبری و روش ارتکاب جرم در فضای مجازی می باشد.

  با این تعاریف به دنبال نقش علم قاضی در اعتباردهی یا بی اعتباری ادله الکترونیک می گردیم و این که علم قاضی خود به عنوان یکی از ادله اثبات کیفری می باشد به چه میزان در اعتباردهی به این ادله موثر می باشد. با بررسی های انجام شده از منابع گوناگون و مقالات متنوع که درباره علم قاضی و اصالت ادله الکترونیکی صورت گرفته است، باید علم قاضی را درباره هرنوع از صور ادله الکترونیک به صورت مجزا در نظر گرفت و در صور آن و اینکه این نوع از صور ادله الکترونیک از راه مطمئن حاصل شده است یا نه متفاوت می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها