• بررسی تاثیر ریسک سقوط قیمت سهام و قدرت مدیر عامل اجرایی در شرکت های عضو بازار سرمایه ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/20
  • تعداد بازدید: 221
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تاثیر ریسک سقوط قیمت سهام و قدرت مدیر عامل اجرایی در شرکت های عضو بازار سرمایه ایران

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرریسک سقوط قیمت سهام و قدرت مدیر عامل اجرایی درشرکت های عضو بازار سرمایه ایران می باشد. این پژوهش در نمونه آماری 120 شرکت از شرکت های عضو بازار سرمایه ایران بین سال های 1390 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است.

  نتایج این پژوهش که به روش تحلیل پانلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته نشان می دهد که ریسک سقوط با قدرت مدیرعامل رابطه منفی دارد و نشان می دهد که قدرت مدیرعامل پس از تجربه سقوط قیمت سهام، کمتر می شود. ما همچنین دریافتیم که تصدی تعداد سمت های مدیرعامل پس از سقوط قیمت سهام، بیشتر از دوگانگی نقش مدیر عامل کاهش می یابد. مهمتر از همه، نتایج ما نشان می دهد که حاکمیت شرکت ها در کاهش قدرت مدیر عامل شرکت در هنگام ریسک سقوط نقش مهمی را ایفا می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها