• واکاوی تجارب زیسته مدیران آموزشی از چالش ها و موانع توسعه صلاحیت حرفه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/18
  • تعداد بازدید: 226
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  واکاوی تجارب زیسته مدیران آموزشی از چالش ها و موانع توسعه صلاحیت حرفه ای (یک مطالعه کیفی)

  هدف از پژوهش حاضر فهم تجارب زیسته مدیران آموزشی از چالش ها و موانع توسعه صلاحیت های حرفه ای در مدیران دانشگاهی بود . این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد . روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند بود . 

  بدین منظور داده ها با مصاحبه از 15 نفر از مدیران آموزش و پرورش ، جمع آوری و به روش تحلیل مضمونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . تحلیل حاصل از مصاحبه ها حاکی از چهار مضمون اصلی از جمله موانع فردی ، اقتصادی ، سازمانی ، فرهنگی و اجتماعی و 35 زیرمضمون شامل بی انگیزگی ، مشغله زیاد ، بی نیازی از دانش علمی ، انزوای علمی ، مقاومت در برابر یادگیری ، خود برتربینی ، رقابت بر سر منافع ، بی اهمیت بودن پژوهش ، کمبود بودجه ، کمبود امکانات ، مسائل اداری بودجه ریزی ، مقرون به صرفه نبودن ، اتلاف بودجه ، عدم مشارکت اقتصادی مدیران ، نگاه اقتصادی زودبازده ، عدم حمایت بخش خصوصی ، تصمیم گیری های با تاکید بر نتایج کوتاه مدت ، عدم حمایت ساختاری ، مدیریت وقفه ای، نبود برنامه مدون ، نظامند نبودن آموزش ها ، عدم آشنایی با آموزش ها ، ساختار متکی به فرد ، یکسان بودن مشوق ها ، ارزیابی غیر اصولی از آموزش ها،  نبود رقابت ، ساختار بوروکراتیک ، بی تحرکی سازمانی ، رخوت در محیط علمی ، تفکر بسته علمی ، محیط غیرمحرک ، دانش ضعیف ، روحیه رقابتی ناسالم ، نداشتن علم مدیریت تعارض و آشنا نبودن مدیران با شیوه های همکاری بود .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها