جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشکده علوم حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد، واحد لرستان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم سیاسی
  • گرایش : علوم سیاسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/02/18
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها