• بررسی هوش معنوی و سطح رضایت مشتریان هتل با نقش میانجی اخلاق اسلامی (موردمطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره مشهد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/28
  • تعداد بازدید: 231
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی هوش معنوی و سطح رضایت مشتریان هتل با نقش میانجی اخلاق اسلامی (موردمطالعه: هتل‌های چهار و پنج ستاره مشهد)

  رضایت مشتری امری است قطعی به‌بیان‌دیگر موضوعی است متغیر، که دائما تحت تاثیر تجربیات اخیر مشتری از مجموعه شما قرار دارد؛ یعنی سطح رضایت مشتری و تمایل او برای مشارکت با مجموعه شما همواره در نوسان است به‌این‌ترتیب رضایت مشتری را می‌توان شاخص واقعی و مفیدی برای تخمین ارتقاء هوش معنوی دانست.

  حال باید توجه داشت که رابطه میان رضایت مشتری یا نارضایتی وی با حفظ او مستقیم نبوده بلکه متغیر دیگری که نقش میانجی را عمل می‌کند در غالب الگوها و رفتارها اخلاق حرفه‌ای و اسلامی موثر است. پس (رضایت صرف) کافی نبوده و برای به حداکثر رساندن احتمال حفظ مشتری لازم است تا مطلع شویم که از خدمات ارائه‌شده کاملا لذت برده‌اند.

  هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سطح رضایت مشتریان به ‌واسطه اخلاق حرفه‌ای اسلامی کارکنان هتل‌های چهار پنج ستاره مشهد بوده است؛ که از نظر هدف کاربردی بوده و براساس روش گردآوری دادها، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. داده‌های موردنظر با استفاده پرسش‌نامه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای اسلامی 660ا کارکنان و سطح رضایت مهمانان هتل 660 از مشتریان هتل‌های مشهد جمع‌آوری‌شده است.

  جامعه آماری در این تحقیق شامل 660 کارکنان و 660 مشتری است که بر اساس قاعده سر انگشتی یک نمونه 660 از کارکنان متناسب و یک نمونه 660 تایی از مشتریان برای جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت تصادفی انتخاب‌شده و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار اس پی اس و اسمارت پی ال اس استفاده ‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد: رابطه بین هوش معنوی و رضایت مشتری رابطه‌ای مثبت و معناداری است و همچنین هوش معنوی از طریق سطح رضایت مشتریان به اخلاق حرفه‌ای کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها