• حسابداری منابع انسانی و افزایش کارایی و اثربخشی بهره وری در سازمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/02
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/03
  • تعداد بازدید: 310
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  حسابداری منابع انسانی و افزایش کارایی و اثربخشی بهره وری در سازمان

  درجهان پرشتاب و پرتغییر امروز، با توجه به روند سریع تغییرات و توسعه درعرصه های گوناگون صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ها نیازمند منابعی هستند تا بتواند به گونه ای هوشمند و دانش محور با این تغییرات مواجه شود. در این میان عنصرکلیدی سازمانها منابع انسانی آنها قلمداد می گردند. انسان ها به عنوان عناصری هوشمند و ارزشمند برای سازمان نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایر منابع سازمانی هستند زیرا سازمان ها از انسان ها شکل می گیرند.

  امروزه موفقیت هر سازمان به میزان توانایی آن در سازگاری و همگام شدن با رشد سریع فناوری و تغییرات بازار بستگی دارد، در این راستا آنچه که سازمانها را از یکدیگر متمایز می سازد صرف نظر از سرمایه، فناوری، تجهیزات، مواد اولیه و ... نیروی انسانی متخصص و کارآمد است که در واقع می توان آن را مهمترین عامل موثر در موفقیت یا شکست سازمان ها دانست. حسابداری منابع انسانی یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل افزایش بهره وری در سازمان دارد. استفاده از حسابداری منابع انسانی به عنوان ابزاری جهت ارزشیابی و مدیریت منابع انسانی و گزارش در صورت های مالی در راستای اتخاذ تصمیمات صحیح و نهایتا افزایش بهره وری سازمان انکارناپذیر می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها