• شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی با استفاده از روش ahp

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/02
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/03
  • تعداد بازدید: 295
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی با استفاده از روش ahp

  با توجه به رشد سریع تغییرات و افزایش رقابت، مدیریت صحیح دانش در سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. دانش، به طور فزاینده ای به عنوان یک جزو حیاتی برای سازمان ها شناخته شده است. برای مدیریت صحیح دانش در سازمان باید عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان شناسایی و اولویت بندی شوند.

  شناسایی عوامل کلیدی استقرار مدیریت دانش و پیاده سازی آن در دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی موجب حفظ گنجینه های علمی و تولید دانش جدید می شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری کارکنان دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی می باشند که روش نمونه گیری روش در دسترس بوده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت می گیرد.

  داده هایی که از پرسشنامه ها استخراج می شود پس از جمع بندی، وارد نرم افزار spss شده و با توجه به هدف ها و سوال های پژوهش، از طریق این نرم افزار، محاسبه و تجزیه و تحلیل می شود. روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل، شامل آمار توصیفی، یعنی فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل تی تک نمونه ای، مقایسه زوجی با رویکرد ahp است.

  نتایج این پژوهش نشان داد که حمایت و تعهد مدیریت ارشد، فرهنگ، مدیریت منابع انسانی، فناوری اطلاعات، فرایندهای دانش، ارزیابی عملکرد از جمله شاخص های موثر بر استقرار مدیریت دانش در پژوهشکده صنایع هوایی می باشند. لذا پس از بررسی این مولفه ها در پژوهشکده صنایع هوایی مشخص شد که وضیعت فعلی این شاخصها، مورد تایید نیست و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند. همچنین با توجه به رتبه بندی و اهمیت آنها می توان گفت که ارزیابی عملکرد، فرهنگ، فرایندهای دانش، فن آوری اطلاعات، حمایت و تعهد مدیریت ارشد و مدیریت منابع انسانی به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را در دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی به خود اختصاص داده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها