• تاثیر ویژگی مدیریتی ( خودشیفتگی، توانایی مدیر ) بر کنترل حسابرسی داخلی با تاکید بر نقش سیستم های حسابداری مدیریت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/02
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/03
  • تعداد بازدید: 257
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  تاثیر ویژگی مدیریتی ( خودشیفتگی، توانایی مدیر ) بر کنترل حسابرسی داخلی با تاکید بر نقش سیستم های حسابداری مدیریت

  هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر ویژگی مدیریتی ( خودشیفتگی، توانایی مدیر ) بر کنترل حسابرسی داخلی با تاکید بر نقش سیستم های حسابداری مدیریت از دیدگاه کارکنان شهرداری شیراز می باشد. این تحقیق از نظر ماهیت علی می باشد.

  در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی روابط و تاثیرات بین متغیرها استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که ویژگی های مدیریتی ( هر دو ) بر کنترل حسابرسی داخلی تاثیر معناداری دارد و همچنین نتایج نشان داد که حسابداری مدیریت، رابطه بین ویژگی های مدیریتی و کنترل حسابرسی داخلی را تعدیل ( تقویت و تضعیف ) می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید