• بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/22
  • تعداد بازدید: 124
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

  اجتناب مالیاتی حاصل مهمترین تصمیمات مدیران شرکت است که به واسطه جلوگیری از انتقال منابع شرکت به دولت می تواند آثار مساعد یا نامساعدی بر ارزش شرکت بر جای گذارد.

  مدیران می توانند از طریق به تاخیر انداختن پرداخت مالیات، مانع از خروج وجه نقد شرکت شوند. این پژوهش به بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های منتخب بورس تهران می پردازد. جامعه ی آماری مورد مطالعه این پژوهش از 105 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است.

  فرضیه پژوهش دربازه زمانی پنج ساله (1391 الی 1395) موردآزمون قرارگرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حسابرسی داخلی هیچ اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی ندارد و همچنین در بین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت و بازده دارایی ها به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی بر اجتناب مالیاتی شرکت بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها