• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/30
  • تعداد بازدید: 307
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  نقش اشتغال زنان بر ساختار خانواده

  هدف اصلی از این پژوهش، بررسی نقش اشتغال زنان بر ساختار خانواده می‌باشد. روش مورد استفاده در این مطالعه پیمایشی و جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، کلیه‌ی کارکنان زن بیمارستان جوادالائمه‌ی مشهد است، که تعداد کارکنان زن این بیمارستان، ۲۳۰ نفر می‌باشد که 150 نفر ار آن‌ها متاهل می‌باشند، که نمونه‌ی آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهد.

  یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای پایگاه اجتماعی-اقتصادی، روابط اجتماعی، فشارکاری، میزان قدرت تصمیم‌گیری درون خانواده رابطه‌ی مستقیم و معناداری وجود دارد، و همچنین بین متغیرهای نقش همسرداری، نقش مادری، خانه‌داری، نیازهای مالی خانواده، رابطه‌ی معکوس و معناداری وجود دارد.

  بین متغیر تحصیلات با اشتغال زنان نیز  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون حاکی از آن است که بیشترین متغیرهای موثر بر ساختار خانواده،  فشارکاری و میزان قدرت تصمیم‌گیری است. به همین دلیل می‌توان گفت که از نظر کارکنان، اشتغال‌شان بیشتر،  فشارکاری و میزان قدرت تصمیم‌گیری در درون خانواده را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها