• تاثیر کمیته ی حسابرسی بر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/08
  • تعداد بازدید: 241
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  تاثیر کمیته‌ی حسابرسی بر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  در این پژوهش تاثیر کمیته‌ی حسابرسی بر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر کمیته‌ی حسابرسی به عنوان متغیر مستقل، ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته و دارایی، اندازه‌ی هیئت مدیره، سال (عمر) شرکت، نقدینگی، اندازه‌ی شرکت و اهرم به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است.

  به منظور فراهم آوردن شواهد تجربی درباره‌ی موضوع مورد نظر 85 شرکت در بازه‌ی زمانی 5 ساله (1395-1391) مشتمل بر 425 سال-شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندمتغیره انجام شده است. روش آماری نیز روش رگرسیون لجستیک است و تحلیل انجام شده با استفاده از این روش نشان می‌دهد بین کمیته‌ی حسابرسی و ورشکستگی رابطه‌ی منفی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها