• تاثیر مشترک اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی شرکت بر هزینه سرمایه سهام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/10
  • تعداد بازدید: 207
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  تاثیر مشترک اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی شرکت بر هزینه سرمایه سهام

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مشترک اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی شرکت بر هزینه سرمایه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1389 تا 1398 می باشد.

  آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و توسط نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت، تاثیر معکوس دارد و مسئولیت اجتماعی شرکت نیز تاثیر معناداری بر هزینه سرمایه سهام شرکت ندارد. همچنین اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل ارتباط معکوس بین مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه سهام شرکت را تقویت نمی کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها