حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • ارائه الگوی شایستگی محوری در سازمان ها با تاکید بر مولفه های شایستگی در اسلام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/16
  • تعداد بازدید: 292
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  ارائه الگوی شایستگی محوری در سازمان‌ها با تاکید بر مولفه‌های شایستگی در اسلام

  هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی شایستگی محوری در سازمان‌ها با تاکید بر مولفه‌های شایستگی در اسلام بود. این پژوهش از روش تحقیق آمیخته است. جامعه آماری کلیه متخصصان و خبرگان در مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی می‌باشند که با روش اشباع نظری 25 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.

  به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه‌وتحلیل این پژوهش از روش پرسشنامه استفاده شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ 0.87 به دست آمد و همچنین داده‌ها با روش تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری با نرم‌افزار pls2 تجزیه‌وتحلیل شدند.

  یافته‌ها نشان داد که ابعاد الگوی ارائه‌شده شامل ارزش‌های دینی و اخلاقی، شخصیت و رفتار، توانایی جسمی و مبانی ذهنی و فکری، شایستگی‌های عمومی، شایستگی‌های تخصصی، شایستگی‌های مدیریتی و شایستگی‌های راهبردی می‌باشند. در پایان نیز پیشنهاد‌هایی جهت اجرایی سازی مدل ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها