• بررسی تاثیر مولفه های رفتاری خادمین رضوی بر نگرش زائرین غیربومی حرم امام رضا(ع)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/19
  • تعداد بازدید: 150
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی تاثیر مولفه‌های رفتاری خادمین رضوی بر نگرش زائرین غیربومی حرم امام رضا(ع)

  زیارت مهمترین رکن سفر گردشگران به شهر مقدس مشهد می باشد و آنچه که یک سفر زیارتی را برای زائرین خاطره انگیز می کند، رفتار مناسب ، همراه با مهربانی و احترام یا آنهاست. در این میان نقش خادمان و نوع رفتار آنها با زائرین تاثیر زیادی بر نگرش آنها  خواهد داشت. با توجه به اهمیت رفتار خادمان و تاثیر آن بر نگرش گردشگران مذهبی، به ویژه زائرین، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مولفه های رفتاری خادمین بر نگرش زائرین غیربومی انجام شده است.

  روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران مذهبی شهر مشهد هستند که برای حجم نمونه تعداد 385 نفر از زائرین غیربومی به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از مدل سازی معادلات ساختاری و برای انجام محاسبات از نرم افزارهای spss و لیزرل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که ارتباط مثبت و معناداری میان مولفه های رفتاری خادمین بانگرش زائرین وجود دارد. این پژوهش نشان داد که از بین مولفه های رفتاری خادمین، پنج مولفه ی نوع دوستی، احترام وتکریم، جوانمردی، وجدان کاری و آداب اجتماعی بر نگرش زائرین تاثیرگذار هستند

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها