• بررسی رابطه مخاطره پذیری بانکها، کفایت سرمایه و ترکیب مالکیت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/24
  • تعداد بازدید: 193
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی رابطه مخاطره پذیری بانکها، کفایت سرمایه و ترکیب مالکیت

  در این پژوهش هدف کلی بررسی رابطه مخاطره پذیری بانک ها، کفایت سرمایه و ترکیب مالکیت می باشد. میزان مخاطره پذیری مدیران عامل با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد طراحی شده بر مبنای مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است. عملکرد مالی شرکت ها نیز با استفاده از شاخص های بازده مجموع دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و رشد سود خالص اندازه گیری شده است.

  تمایل به مخاطره ‌پذیری و نحوه نگرش مدیران ارشد به ریسک به‌عنوان یکی از ویژگی‌های شخصیتی خاص، تعیین‌کننده رفتار ریسک پذیرانه و یا گریزانه ایشان به هنگام تصمیم‌گیری است؛ در چنین موقعیتی به‌منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران ضوابطی از قبیل نسبت کفایت سرمایه در قانون لحاظ شده است. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر کفایت سرمایه بر مخاطره پذیری بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1397 و بر اساس داده‌های مربوط به 13 بانک خصوصی فعال در کشور می‌پردازد.

  بدین منظور، از دو شاخص ریسک‌پذیری شامل شاخص z-score و شاخص merton dd استفاده‌ شده است. نتایج به‌دست‌آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده‌های تابلویی حاکی از آن است که بین اندازه و ریسک‌پذیری بانک‌ها بر اساس شاخص merton dd رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج تحقیق مبین این موضوع است که بین کفایت سرمایه و ریسک‌پذیری بانک‌ها بر اساس شاخص z-score رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها