• بررسی مولفه های موثر بر شخصیت افراد منتج به بزهکاری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/10
  • تعداد بازدید: 230
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی مولفه های موثر بر شخصیت افراد منتج به بزهکاری

  بزهکاری نوعی از کجروی است که به هنجارشکنی بیش از ارزش شکنی گرایش دارد؛ و به همین دلیل نسبت به جرم گسترش معنایی بیشتری دارد. انسانها در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راه ها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها طی این نتایج تحقیقات کارشناسان و متخصصین جامعه شناسی، روانشناسی و... نشان می دهد که عوامل متعددی در شکل گیری بزهکاری تأثیرگذار است که از آن جمله عوامل اجتماعی، روانی و شخصیتی، خانواده را می توان نام برد.

  در این مقاله که به بررسی رابطه شخصیت با بزهکاری می پردازیم، به شناسایی و تعیین شرایط جامعه در دامن زدن به بروز اختلالات شخصیتی منجر به بزهکاری می پردازیم و عوامل شخصیتی و روانی ایجاد کننده بزهکاری را مورد شناسایی قرار خواهیم داد. در این راستا باید مولفه های شکل دهنده شخصیت و همچنین مولفه های منتج به بزهکاری مبتنی بر شخصیت فردی و اجتماعی را تعیین نماییم و راهکارهای رشد شخصیت فردی و اجتماعی جهت پیشگیری از بزهکاری را ارائه نماییم.

  جهت نیل بدین اهداف، از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استفاده نموده و پس از انجام مطالعات در این زمینه پرسشنامه ای تهیه نمودیم و آن را در اختیار ۵۰ نفر از زنان و مردان ساکن در زندان شهرستان بوشهر که حاضر به انجام مصاحبه گردیدند، قرار دادیم و رابطه شخصیت این افراد با بزهکاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی بر شکل دهی شخصیت افراد تأثیرگذارند که می توانند در صورت وجود بستر مناسب موجبات بزهکاری فرد را فراهم آورند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها