حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی نقش مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد غیرمالی سازمان مورد مطالعه شهرداری یزد

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/18
  • تعداد بازدید: 190
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی نقش مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد غیرمالی سازمان مورد مطالعه شهرداری یزد

  اساسی ترین مشخصه سازمان های هوشمند در قرن حاضر، تاکید بر دانش و اطلاعات است. دانش ابزار قدرتمندی است که می تواند تغییرات را در جهان به وجود آورده و نوآوری را ممکن سازد. همچنین مدیریت موثر و موفق نیروی انسانی در سازمان، منجر به بهبود کارایی و ارتقای اثربخشی می گردد. عملکرد سازمان ها همواره جزو یکی از مهمترین عوامل در جذب مشتریان بیشتر برای سازمان ها می باشد. هرچه سازمان ها عملکرد بهتری داشته باشند قادر به عرضه محصولات بهتر و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر خواهند بود.

  از این رو توجه به عملکرد سازمان و عوامل موثر بر آن بسیار مهم و ضروری می باشد. از اینرو توجه به این عوامل تاثیر گذار بر این مولفه بسیار مهم و ضروری می باشد. لذا ما در این پژوهش به بررسی نقش مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد غیر مالی سازمان پردازیم. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است.

  کلیه مدیران شهرداری یزد تشکیل دادند که تعدادشان 134 نفر بود که همگی آنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفای کرونباخ آن 0.859 بدست آمد. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار pls آزمون شدند . نتایج حاصل از فرضیه ها بدین شرح بدست آمدند.  توانمند سازی منابع انسانی، مدیریت مشارکتی بر عملکرد غیر مالی سازمان تاثیر گذار است. توسعه منابع انسانی، تولید دانش، دخیره دانش، تسهیم دانش  و بکارگیری دانش بر عملکرد غیر مالی سازمان تاثیر گذار هستند. در ادامه پیشنهادهایی جهت بهبود پژوهش ارائه شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها