• تعیین طول بهینه تیر پیوند در قاب های مهاربندی برون محور تحت زلزله های نزدیک و دور از گسل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/22
  • تعداد بازدید: 163
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136661065

  تعیین طول بهینه تیر پیوند در قاب های مهاربندی برون محور تحت زلزله های نزدیک و دور از گسل

  در این تحقیق به ارزیابی تاثیر طول تیر پیوند بر رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی برون محور تحت زلزله های نزدیک و دور از گسل پرداخته شده است. بدین منظور از چهار قاب سازه ای با تعداد طبقات 3، 6، 9 و 12 با در نظر گرفتن سه طول مختلف تیر پیوند استفاده شده است. پس از طراحی سازه های نمونه و تهیه مدل های غیرخطی، این مدل ها تحت مجموعه 10 تایی از رکوردهای نزدیک به گسل و مجوعه 3 تایی از رکوردهای دور از گسل تحلیل شدند. تحلیل های دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی با استفاده از رکوردهای مقیاس شده برای این سازه ها انجام شد و مقادیر پاسخ لرزه ای تغییرمکان طبقات، برش پایه و چرخش تیر پیوند برای آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

  بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه مشخص شد که با افزایش طول تیر پیوند و تغییر مد رفتار تیر پیوند از حالت برشی به خمشی، مقدار پاسخ تغییرمکان نسبی طبقات به نحو قابل توجهی افزایش می یابد، اما افزایش در پاسخ تغییر مکانی با کاهش نسبی در برش پایه سازه همراه است. این نتیجه برای رکوردهای دور و نزدیک به گسل مشابه است. بنابراین به نظر می رسد در صورتی که شرایط معماری امکان دهد، استفاده از تیر پیوند کوتاه رفتار بهتری را برای قاب مهاربندی شده به همراه خواهد آورد. همچنین نتایج تحلیل ها نشان داد که در طول بهینه 0.8 متر، پاسخ تغییرمکانی قابهای نمونه تحت رکوردهای نزدیک به گسل تا 15 درصد بزرگتر از پاسخ آنها تحت رکوردهای دور از گسل است. این اختلاف برای پاسخ برش پایه کمتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها