• بررسی اثر جهت داری زلزله در رفتار لرزه ای سازه های بتنی کوتاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/24
  • تعداد بازدید: 78
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136661065

  بررسی اثر جهت داری زلزله در رفتار لرزه ای سازه های بتنی کوتاه

  خصوصیات زلزله ها هم به لحاظ دامنه و هم محتوای فرکانسی برای ساختگاه ها در فواصل نزدیک به چشمه لرزه زا و دور از آن متفاوت است. مطالعات انجام شده بر روی رفتار سازه ها تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک نشان داده است که شتاب نگاشت های حاصل از این نوع زلزله ها دارای اثراتی (شامل جابجایی ماندگار و اثر جهت داری) نسبت به شتاب نگاشت های دور از گسل می باشند. از اینرو باید ویژگی های زمین لرزه های حوزه نزدیک نیز در تحلیل و طراحی سازه ها در نظر گرفته شود. در تحقیق حاضر تلاش خواهد شد تا به بررسی اثر جهت داری زلزله های حوزه نزدیک بر پاسخ لرزه ای سازه های بتنی کوتاه با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی پرداخته شود.

  به همین منظور ابتدا رکوردهای حاصل از ایستگاه های مختلف زلزله چی چی به عنوان مبنای انتخاب شتاب نگاشت ها تعیین و سپس با استفاده از روش های تحلیلی، طیف پاسخ این شتاب نگاشت ها با در نظر گرفتن اثر جهت داری و بدون آن در دو جهت شمال - جنوب و شرق - غرب تعیین شد. مهم ترین خصوصیات متمایزکننده جنبش های حوزه نزدیک تولید پالس هایی به علت اثر جهت پذیری و اثر تغییر مکان ماندگار می باشد.

  جهت جداسازی پالس جهت داری از شتاب نگاشت ها با نرم افزار متلب توسط آقای بکر استفاده شده است. سپس با توجه به تحلیل تاریخچه زمانی بر روی سازه کوتاه بتنی 10 طبقه، برای 7 رکورد ایستگاهی از زلزله چی چی، دریفت (جابجایی نسبی) طبقات بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که جهت داری رکورد زلزله، تاثیر چندانی بر پاسخ دریفت طبقات سازه 10 طبقه نداشته و حتی در برخی موارد، باعث کاهش پاسخ سازه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها